LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

organisaation hiilijalanjälki

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjälkilaskennan päivitys vuoteen 2021

LCA Consulting laski asumisessa ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksen ja käsittelyn hiilijalanjäljen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella.

Laskentaan sisällytettiin Lounais-Suomen Jätehuollon omasta sekä merkittävimpien arvoketjujen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Laskennassa huomioitiin erilliskerättävien jätelajien kuljetukset ja käsittelytoiminnot sekä lajitteluasemilla vastaanotettujen jätteiden siirtokuljetukset ja käsittelyt. LSJH:n keräämän tai vastaanottaman jätteen lisäksi selvityksessä arvioitiin myös kiinteistön haltijan järjestämään keräysjärjestelmään sekä RINKI-ekopistekeräykseen ohjautuvien jätteiden keräyksen ja käsittelyn ilmastovaikutuksia. Päästöjen lisäksi laskettiin ja raportoitiin jätteiden hyödyntämisellä saavutetut päästöhyvitykset.

LCA Consulting on aiemmin laskenut Lounais-Suomen Jätehuollon toiminnan hiilijalanjäljen vuodelle 2019. Hiilijalanjälkilaskenta vuodelle 2021 toteutettiin samoilla rajauksilla, joten tulosten vuosivertailu on mahdollista.