LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätteen erilliskeräys

LCA Consulting selvitti Puhas Oy:lle uuden jätelain vaikutukset jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin

LCA Consulting arvioi Puhas Oy:n toimialueen jätehuollon ilmastonlämpenemisvaikutuksia ja kustannuksia jätelakiuudistuksen edellyttämällä kotitalousjätteen keräyksellä ja käsittelyllä. Vaikutuksia arvioitiin selvityksessä myös jätelain edellyttämää keräystä tiukemmilla velvoitteilla.

Tarkastelu kattoi Puhas Oy:n toimialueen kuntien, Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven, taajama-alueet. Ilmastonlämpenemisvaikutukset ja kustannukset laskettiin biojätteelle, pienmetallille, lasille, kartongille ja muoville. Mallinnukseen sisällytettiin jätelajien koko käsittelyketju, alkaen keräysastiasta ja päättyen jätteen materiaalikierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Jätteiden erilliskeräyksen mallinnus toteutettiin LCA Consultingin kehittämällä JEKO-työkalulla ja ympäristövaikutusten arviointiin käytettiin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmaa.

Selvityksen tuloksena Puhas Oy sai tärkeää tietoa jätelakiuudistuksen edellyttämän keräysvelvoitteen ja sitä tiukempien velvoitteiden ympäristö- ja kustannusvaikutuksista. Selvityksen tulokset sisältävät hyötyjätteiden kuntakohtaisen keräyksen ja käsittelyn hiilijalanjäljet (yksikössä tonnia CO2-ekvivalenttia vuodessa) ja kustannukset (€ vuodessa). Selvityksessä arvioitiin myös hyötyjätteiden talteenottoasteet eri vaihtoehdoissa.

LCA Consulting on toteuttanut Puhas Oy:lle jätelajien erilliskeräyksen selvityksen myös vuonna 2019.