LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Organisaation hiilijalanjälki

LCA Consulting laski Stormossenin organisaation hiilijalanjäljen vuodelle 2020

Jätehuoltoyhtiö Ab Stormossen Oy halusi selvittää oman toimintansa sekä merkittävimpien arvoketjujensa toiminnan aiheuttaman hiilijalanjäljen. LCA Consultingin toteuttaman hiilijalanjälkilaskennan myötä Stormossenilla voitiin tunnistaa merkittävimmät päästöjä aiheuttavat toiminnot ja tiedostaa, mistä merkittävimmät päästöt aiheutuivat ja mikä on heidän oma vaikutusmahdollisuutensa aiheutuviin päästöihin.

Stormossenin omien toimintojen osalta hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin niin logistiikasta, kaatopaikoilta, vedenpuhdistamoilta, biokaasulaitokselta, hyötykäyttöasemilta, omien työkoneiden käytöstä kuin verkkosähkön ja kaukolämmön kulutuksesta aiheutuneet päästöt. Laskennassa huomioitiin myös päästöhyvitykset, eli hyödyt, joita syntyy, kun esimerkiksi jätteen tai kaatopaikkakaasun hyödyntämisellä voidaan välttää vaihtoehtoisia toimintoja, kuten vaihtoehtoisten polttoaineiden valmistusta ja käyttöä.

Oman toiminnan lisäksi laskettiin myös yhtiön merkittävimmistä ostopalveluista syntyvät päästöt. Näitä ovat esimerkiksi jätteiden käsittelypalvelut, urakointipalvelut ja jätteenpoltto. Näiden arvoketjujen päästöt ovat epäsuorasti jätehuoltoyhtiön toiminnasta aiheutuvia ja siten olennainen osa laskentaa.

Organisaation hiilijalanjäljen laskeminen otetaan Stormossenilla osaksi vuosittaista seurantaa. Vuosittain tuotettavia tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa kehityksen seurantaan, kehitystarpeiden kartoittamiseen ja kohdentamiseen sekä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

LCA Consultingin asiantuntijoilla on laaja osaaminen ja pitkä kokemus erilaisista jätehuollon kehittämisprojekteista. Lue lisää jätehuoltopalveluistamme täältä.

Tutustu myös toimitusjohtajamme Antti Niskasen blogikirjoitukseen jätelaitosten hiilijalanjälkilaskennasta!