LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

tuotteen hiilijalanjälki

Laskimme Soilfoodin tuotteille hiilijalanjäljet

LCA Consulting laski kuudelle Soilfood Oy:n tuoteryhmälle hiilijalanjäljet. Yhteensä tuotteita, joille hiilijalanjäljet laskettiin, oli useita kymmeniä.

Hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin materiaalien valmistuksesta, kuljetuksesta, jalostuksesta ja peltolevityksestä syntyvät päästöt ja päästöhyvitykset. Päästöt ja hyvitykset laskettiin kaikille tuotteille erikseen. Osalle tuotteista määritettiin myös hiilen sitoutuminen peltomaahan.

Tuotteiden hiilijalanjälkilaskennan lisäksi Soilfoodille selvitettiin myös toiminnasta epäsuorasti aiheutuvia päästöjä.