LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Kirjalainan hiilikädenjälki

Lappeenrannan kirjaston käyttö on ilmastoystävällistä

LCA Consulting laski Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjäljen sekä kirjalainan ja kirjastokortin hiilikädenjäljen. Selvitys on ensimmäinen Lappeenrannan kirjastoille laadittu hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkiselvitys ja se laadittiin osana Green Leaf -voittovuoden kokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää kaupungin toimialojen ekologisuutta.

Laskennan taustalla oli kirjastotoimen tavoite tunnistaa merkittävimmät päästöjä aiheuttavat toiminnot, joiden pohjalta kirjastot voivat kehittää omaa toimintaansa vähemmän ilmastoa kuormittavaksi muun muassa hankintojen, toiminnan suunnittelun ja tilojen käytön suunnittelun osalta. Lisäksi kirjastotoimi halusi selvittää kirjastojen toiminnan positiiviset vaikutukset ympäristöönsä, jota hiilikädenjälki mittaa.

Tunnistettujen päästölähteiden pohjalta kirjastot voivat ohjata toimintaansa vähäpäästöisemmäksi

Kirjastojen hiilijalanjälkiselvitys sisälsi kaikki Lappeenrannan kaupungin kirjastot; pääkirjaston, yhdeksän lähikirjastoa ja yhden kirjastoauton. Laskennassa selvitettiin muun muassa toimitilojen, logistiikan ja toiminnan päästöt sekä kirjalainan ja fyysisen kirjastokäynnin hiilijalanjälki. Tunnistettujen merkittävimpien päästölähteiden pohjalta kirjastotoimi ja toimipisteet voivat laatia päästötavoitteita esimerkiksi kirjastoittain tai koko kirjastotoimelle sekä laatia konkreettisia päästövähennystoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Laskennan toteutus uudelleen tulevina vuosina todentaa päästövähennystoimien vaikuttavuuden.

Verrattaessa selvityksen tuloksia suuntaa antavasti Suomen kirjastojen keskimääräiseen hiilijalanjälkeen, havaitaan, että Lappeenrannan kirjastojen hiilijalanjälki on pienempi kuin keskimääräisen suomalaisen kirjaston hiilijalanjälki. Suurimmat edut muodostuvat vihreän sähkön käytöstä kaupungin omissa kiinteistöissä.

Kirjaston hiilijalanjälki

Hiilikädenjälkilaskenta osoitti, että Lappeenrannan kirjastot auttavat lainaajiaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään

Hiilikädenjälki kuvaa toiminnan aikaansaamia ympäristöhyötyjä eli positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä. Hiilikädenjälkeä muodostuu, jos kirjasto pystyy tarjoamaan ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään lainaajien hiilijalanjälkeä. Selvityksessä tarkasteltiin kirjalainan ja kirjastokortin hiilikädenjälkeä. Laskennan tulosten perusteella hiilikädenjälkeä muodostuu kaikissa muissa paitsi kahdessa toimipisteessä.

Vertailtaessa suuntaa antavasti Suomen kirjastojen keskimääräiseen kirjalainan ja kirjastokortin hiilikädenjälkeen, havaittiin, että niiden kirjastojen osalta, joissa hiilikädenjälkeä muodostuu, ovat Lappeenrannan kirjastojen kirjalainan ja kirjastokortin hiilikädenjäljet suuremmat kuin Suomessa keskimäärin.

Kirjastotoimi on viestinyt laskennan tuloksista kaupungin asukkaille sekä henkilökunnalle. Tuloksia käytetään suuntaviittana yhä positiivisempiin tuloksiin pääsemiseksi ja ympäristövaikutusten huomioimiseen aiotaan osallistaa koko henkilöstö sekä kirjastonkäyttäjät.

Kirjastokortin hiilikädenjälki