LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

organisaation hiilijalanjälki

Kymenlaakson Jätteen organisaation hiilijalanjälki

LCA Consulting on laskenut Kymenlaakson Jätteelle sen kautta kulkevien jätteiden keräyksen ja käsittelyn hiilijalanjäljen viiden vuoden ajan. Vuoden 2019 selvityksessä keskityttiin aiempaa tarkemmin myös yhtiön omien toimintojen aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin ja tarkastelua tehtiin myös hankintojen osalta.
Tutkimuksissa selvitettiin seuraavien jätevirtojen keräyksen ja käsittelyn ilmastovaikutus:
  • Asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte sekä kotitalouksilta kerättävä muovijäte ja lasipakkaukset
  • Ekopisteiltä kerätyt lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte
  • Jäteasemilla vastaanotetut jätteet
  • Keltakankaan jätekeskukseen vastaanotettavat jätteet
Jätteenkäsittelyn ja -keräyksen päästöjen lisäksi huomioitiin mm. Kymenlaakson jätteen tilojen energiankäytöstä, omista ajoneuvoista ja työmatkaliikenteestä aiheutuvat päästöt, sekä tärkeimmistä hankinnoista ja ostoista aiheutuvat päästöt.

LCA Consulting toteuttaa myös hiilijalanjälkilaskennan päivityksen vuoden 2020 tiedoilla.

Kymenlaakson Jätteelle lasketaan vuoden 2020 tietoihin perustuvat jätelajien käsittelyn hiilijalanjäljet vastaavasti kuin aikaisempinakin vuosina sekä organisaation hiilijalanjälki.