LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Kymenlaakson Jätteen hiilijalanjälki on vihreä

Kymenlaakson Jäte tutki hiilijalanjälkensä jo neljättä kertaa peräkkäin. LCA Consultingin toteuttamassa tutkimuksessa selvisi, että Kymenlaakson Jätteen järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä. Yhtiön kautta kulkevien jätteiden käsittelystä aiheutuva hiilipäästöjen säästö vastaa 5 890 suomalaisen yhteensä aiheuttamia CO2-päästöjä vuodessa.
 
Tutkimuksista on ollut hyötyä Kymenlaakson Jätteen toiminnan optimoinnissa. Vuosittaisella hiilijalanjäljenlaskennalla ja tulosten perusteella toteutettujen toimenpiteiden kautta saavutettu kokonaispäästövähennys ensimmäisestä laskentavuodesta 2015 vuoteen 2018 on yli 10 000 t CO2-ekv./a. Vuonna 2018, Kymenlaakson Jäte säästi lajittelulla, kierrätyksellä sekä hyödyntämisellä noin 53 000 tonnia verrattuna neitseellisen raaka-aineen, materiaalin tai muun polttoaineen käyttöön.
 
Hiilijalanjälkilaskennassa selvitettiin seuraavien jätevirtojen ilmastovaikutus:

  • asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte
  • ekopisteiltä kerätyt lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte
  • jäteasemilla vastaanotetut jätteet
  • Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotettavat hyödynnettävät jätteet

 
Ilmastopäästöjä vähennettiin mm. edellyttämällä jätteenkuljetusten urakoitsijoilta aiempaa vähäpäästöisempää ja ilmastoystävällisempää tekniikkaa.