LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätteen erilliskeräys

Selvitys kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksestä

LCA Consulting toteutti Ympäristöministeriölle ”Kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksestä kunnille aiheutuvien kustannusten arviointi”-selvityksen.

Selvityksen tavoite

Selvityksessä arvioitiin kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksen nykyisiä kustannuksia sekä kustannuksia, jos kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajenisi huomattavasti nykyisestä.

”Selvityksellä tuotettiin tietoa Ympäristöministeriölle jätelainsäädännön uudistukseen. Selvityksen lähtökohtana oli EU:ssa asetetut, sekä Suomen valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetut tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätysasteen lisäämisemiselle. Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen on merkittävä toimi, jolla kierrätysasteita voitaisiin lisätä. Erilliskeräyksen laajentamisen myötä yhä useammille kiinteistöille tulisi omat pakkausjätteen keräysastiat, mikä helpottaisi asukkaiden syntypaikkalajitteluja kiinteistöillä. Lisääntyvä erilliskeräys kasvattaisi pakkausjätekertymiä ja kierrätys lisääntyisi. Toisaalta erilliskeräyksen laajentaminen aiheuttaisi keräyksen lisäkustannuksia.” toteaa Antti Niskanen LCA Consultingin toimitusjohtaja.

Selvityksen toteutus ja tulokset

Selvitys toteutettiin arvioimalla kuluttajapakkausten keräyksen kustannuksia erilaisilla keräysskenaarioilla hyödyntäen aikaisemmin tehtyjä alueellisia jätehuoltojärjestelmien elinkaarimallinnuksia sekä mallinnuksissa käytettyjä lähtötietoja.

Selvityksen tulosten mukaan kuluttajapakkausjätteiden (metalli, lasi, kartonki ja muovi) kiinteistökeräysvelvoitteen asettaminen kaikille vähintään viiden (5) huoneiston asuinkiinteistöille aiheuttaisi käytetyillä laskentaoletuksilla valtakunnallisesti noin 24–34 miljoonan euron vuotuiset keräyskustannukset, riippuen asukkaiden lajittelutehokkuudesta. Kiinteistökeräysvelvoitteen asettaminen kaikille asuinkiinteistöille taajamissa aiheuttaisi noin 59–96 miljoonan euron vuotuiset keräyskustannukset, asukkaiden lajittelutehokkuudesta riippuen. Nykytilassa kuntien ja jätehuoltoyritysten hoitaman pakkausjätteiden täydentävän keräyksen arvioitiin olevan valtakunnallisesti noin 15 miljoonaa euroa. Tämä kustannus sisältää kotitalouksien jätteen lisäksi myös julkisten kiinteistöjen, kuten koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja vanhainkotien, sekä osin myös yritysten jätteitä. Suorien keräyskustannusten lisäksi keräyksen laajentaminen aiheuttaa myös mm. hallinnollisia, viestinnällisiä ja kalustollisia lisäkustannuksia, joita selvityksessä ei ole huomioitu.

Huomioitavaa on, että selvityksessä tarkasteltiin kuluttajapakkausjätteiden keräystä vain yksilokerokeräyksenä, jolloin erilliskerättäville jätelajeille tulisi kiinteistöille oma keräysastia ja jäteautot keräisivät vain yhtä jätelajia kerrallaan. Arvioidut keräyskustannukset kuvaavat, mitä kustannukset suurimmillaan voisivat olla.

Parhaillaan LCA Consulting tekee selvitystä, miten kustannuksia voidaan vähentää esimerkiksi monilokerokeräyksen tai korttelikeräyksen avulla.
Lisätietoja selvityksestä saat ottamalla yhteyttä

Selvityksen raportti:

https://lca-consulting.fi/wp-content/uploads/2020/02/kuluttajapakkausjatteen-erilliskerayksesta-kunnille-aiheutuvien-kustannusten-arviointi.pdf