Kriittinen arviointi

 
Kriittisen arvioinnin avulla asiakas saa viimeisen laadunvarmistuksen tekemälleen LCA-selvitykselle.

Kriittisessä arvioinnissa selvitykseen osallistumaton ulkopuolinen asiantuntija-arvioija tai ryhmä asiantuntijoita varmentaa tehdyn LCA-selvityksen standardien mukaisuuden (ISO 14040 ja ISO 14044), läpinäkyvyyden, johdonmukaisuuden ja käytettyjen menetelmien soveltuvuuden.
 
Asiakas saa tekemästään selvityksestä arvokasta palautetta ja parannusehdotuksia, sekä lopulta lausunnon kriittisestä arvioinnista.
 

Kriittinen arviointi


Kriittinen arviointi

 
Kriittisen arvioinnin suoritamme noudattaen kansanvälisiä standardeja ISO 14044 ja ISO/TS 14071. Muista kriittisen arvioinnin yksityiskohdista teemme aina asiakkaan tarpeiden mukaisen työpaketin.
 
Teemme kriittisiä arviointeja sekä asiakkaan omalaatimille että meiltä tilaamille LCA-selvitykselle.
 
Erityisesti asiakkaan meillä teettämien LCA-selvitysten kriittisissä arvioinneissa varmistamme aina arvioijan riippumattomuuden.