Kaatopaikkakaasun käsittelyjärjestelmän kehittämishanke Rouskikselle

Selvityksessä kartoitettiin kaasunkäsittelyjärjestelmän nykytila ja esitettiin useita toimenpideohjelma Korvenmäen kaatopaikan hajuhaittojen vähentämiseksi ja kaasunkeräyksen tehostamiseksi. Toimenpideohjelmalla kerätyn kaasun määrä pystytään moninkertaistamaan. Lisäksi sekä passiivisen että aktiivisen käsittelyn tehostamismenetelmillä saadaan hajuhaitat hallintaan.