LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Kaatopaikkakaasujen teknistaloudellinen selvitys

Toteutimme Lakeuden Etapille kaatopaikkakaasujen hyötykäyttömahdollisuuksien ja käsittelytapojen teknistaloudellisen selvityksen.

Selvityksen tuloksilla vastattiin ensisijaisesti viranomaisen vaatimaan selvityspyyntöön kaasun keräyksen tehostamisesta ja mahdollisesta energiahyötykäytöstä, mutta myös Lakeuden Etapin oman toiminnan kehittämiseen.

Teknistaloudellinen vertailu ja toimenpideehdotukset annettiin kaasun keräysjärjestelmästä, soihtupoltosta ja energiahyödyntämisestä. Lisäksi selvityksessä annettiin hajuhaittojen hallintaan liittyen toimenpide-ehdotuksia.