Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnus

 
Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnuksen avulla tuotetaan tietoa kaatopaikkakaasujen liikkeistä ja pitoisuuksista tarkasteltavalla alueella. Leviämismallinnusta voidaan hyödyntää niin olemassa olevalle toiminnalle kuin tulevan toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa.
 
Leviämismallinnuksella tuotetaan tietoa ympäristövaikutusten arviointiin ja kaatopaikkakaasujen käsittelyyn liittyvien vaihtoehtoisten tekniikoiden vertailuun.
 
Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnus voidaan myös sisällyttää osaksi vuosittaista viranomaisraportointia.

Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnus


Leviämismallinnus (2)

 
Leviämismallinnuksessa huomioidaan mallinnetun alueen maaston muodot, maan käyttö sekä sääolosuhteet pitkältä aikaväliltä. Mallinnuksen tuloksena saadaan tietoa kaatopaikkakaasun leviämisestä ja pitoisuuksista tarkasteltavalla alueella graafisessa muodossa.
 
Tuloksia voidaan myös verrata päästön pitoisuuden leviämiseen asetettuihin raja-arvoihin nähden. Tulokset voidaan raportoida sellaisenaan tai liittää osaksi laajempaa selvitystä.
 
Tuloksissa voidaan myös tarkastella halutun ajankohdan, kuten yhden päivän tai tietyn tunnin, päästövaikutusten tarkat liikkeet ja pitoisuudet.


Palvelumme kaatopaikkakaasujen leviämismallinnuksissa:

 

  • Hajun mallinnus
  • Kaasumaisten yhdisteiden leviäminen ja muuntuma ilmassa
  • Hiukkasten leviämisen mallinnus
  • Hiukkasiin sitoutuneiden yhdisteiden leviäminen (raskasmetallit, POP-yhdisteet)

Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnus


Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnuksen asiakasreferenssejämme:

 
Olemme toteuttaneet useita kaatopaikkakaasujen leviämismallinnuksia.
 
Kaatopaikan hajukaasujen leviämismallinnuksissa tarkastelu kohdistetaan yleisimmin rikin yhdisteisiin, kuten rikkivetyyn ja rikkidioksidiin.
 
Lue lisää linkistä!