Kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalvelut

 
Kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalveluilla tuotetaan tietoa kaatopaikoille hajuhaittojen hallintaan sekä kaasunkeräyksen ja käsittelyn kehittämiseen.
 
Kaatopaikoille löydetään kaatopaikkakaasun keräys- ja käsittelyjärjestelmään parannustoimenpiteitä, joilla voidaan muun muassa lisätä kaasun keräystehokkuutta tai vähentää hajuhaittoja passiivisilla tai aktiivisilla menetelmillä.
 
Kehittämispalveluilla löydetään konkreettiset ja luotettavat kehitystoimenpiteet kaatopaikkakaasujen käsittelyyn.

Kaatopaikkakaasujen kehittämispalvelut

Kehittämistoimenpiteiden tuloksena tuotetaan kokonaisvaltainen suunnitelma kaasun keräämisen ja käsittelyn hallintaan, nyt ja tulevaisuudessa. Laadimme tulosten raportoinnin myös siten, että tuloksia voidaan hyödyntää sellaisenaan viranomaisten selvityspyynnöissä.


Palvelumme kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalveluissa:

 

  • Nykyisten kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmän toimivuuden selvittäminen
  • Selvitys muodostuvan kaatopaikkakaasun määrästä
  • Toimenpideohjelmat kaatopaikkakaasujen käsittelyn tehostamiseksi
  • Seurantaohjelmat toimivaan kaatopaikkakaasun käsittelyyn
  • Kaatopaikkakaasun leviämismallinnus

Kaatopaikkakaasujen kehittämispalvelut


Asiakasreferenssejämme:

Kaatopaikkakaasun hyötykäyttömahdollisuuksien ja käsittelytapojen teknistaloudellinen selvitys:

Selvityksessä kartoitettiin kaasun muodostumisen nykytila Lakeuden Etapin tavanomaisen jätteen kaatopaikalla sekä toteutettiin teknistaloudellinen tarkastelu kaasun keräyksen tehostamisesta ja kaasun hyötykäyttömahdollisuuksista alueella.

 
 

Kaatopaikkakaasujen käsittely»