Jätteen erilliskeräys

 
Jätteen erilliskeräys tuottaa tietoa kustannuksista, ympäristövaikutuksista ja kierrätettävien jätelajien saannoista.
 
Erilliskeräyksen suunnittelu ja velvoiterajojen määrittely helpottuvat ja samalla muodostuu kokonaiskuva jätehuoltoyhtiön alueella tapahtuvasta erilliskeräyksestä ja tuotetaan tietoa hallinnollisen päätöksenteon tueksi.
 
Erilliskeräyksen mallinnuksessa tarkastellaan nykytila ja vaihtoehtoiset velvoiterajat. Erilliskeräyksen velvoiterajatarkastelun laskenta voidaan toteuttaa yhdelle tai useammalle jätejakeelle kuntakohtaisesti.

Jätteen erilliskeräys

Erilliskeräyksen tarkasteluun voidaan sisällyttää jätejakeiden kierrätysprosessi ja hyödyntämisvaihe sekä jätejakeiden keräyslogistiikka. Lisäksi voidaan tarkastella eri velvoiterajojen vaikutuksia eri ympäristövaikutusten näkökulmista. Käytämme erilliskeräyksen mallinnukseen kehittämäämme JEKO-työkalua (jätteen erilliskeräyksen optimoinnin työkalu).


Erilliskeräyksen asiakasreferenssejämme:

Lue Lounais-Suomen Jätehuollolle toteutetusta erilliskeräyksen laskennasta Uusiouutisista 06/2016:

Elinkaariselvitys erilliskeräyksestä

Lounais-Suomen Jätehuollolle toteutetussa elinkaariselvityksessä tuotettiin tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia jätejakeiden erilaisilla erilliskeräyksen velvoiterajoilla on ilmaston lämpenemiseen. Elinkaariselvityksen avulla tuotettu tieto helpotti erilliskeräyksen velvoiterajojen määrittelyä ja edesauttoi uusien jätehuoltomääräyksien laatimista.

Jätteen erilliskeräys»