LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätelainsäädännön uudistuksen vaikutusten arviointi -selvitykset valmistuneet

LCA Consulting Oy on viime vuoden ja kevään 2020 aikana tehnyt jätelainsäädännön uudistustyötä varten asumisessa syntyvien jätteiden erilliskeräysvaihtoehtojen vaikutusten arviointi -selvityksiä. Työn tilasi Ympäristöministeriö.

Asumisessa syntyvien jätteiden erilliskeräysvaihtoehtojen vaikutusten arviointi -selvityksessä tuotettiin tietoa kotitalousjätteitä koskevien valtakunnallisten erilliskeräysvelvoitteiden aiheuttamista vaikutuksista. Selvityksessä arvioitiin kotitalouksien kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajentamisen kustannus-, työllistämis- ja ympäristövaikutuksia valtakunnallisesti sekä vaikutuksia yhdyskuntajätteen kierrätysasteeseen. Selvityksessä tarkastelluilla biojätteen ja pakkausjätteiden laajemmilla erilliskeräysvaihtoehdoilla voitaisiin yhdyskuntajätteen kierrätysastetta kasvattaa noin 2–6 prosenttiyksikköä nykytilasta. Selvityksessä ilmeni, että lajittelun tehostaminen on hyvä ja suositeltava keino lisätä kierrätysastetta kustannustehokkaasti. Laajemmat erilliskeräysvaihtoehdot ovat myös ilmastonlämpenemisen näkökulmasta nykytilaa parempia vaihtoehtoja.

Selvitystyöstä on julkaistu neljä taustaraporttia Ympäristöministeriön jätesäädöspakettisivuilla:

Jätelainsäädöspakettiin

Lue lisää myös:

Tutkimustulos – jätelijittelu kannattaa