Jätejakeiden kasvihuonekaasupäästöselvitys

Jätejakeiden kasvihuonekaasupäästöselvitys kahdelle eri tarkasteluvuodelle.