LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätteen erilliskeräys

Jätejakeiden erilliskeräyksen optimointi

LCA-selvityksessä laskettiin Pirkanmaan Jätehuollon biojätteen, lasin, metallin ja kartongin erilliskeräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemisvaikutukset vaihtoehtoisilla velvoiterajoilla.

Selvityksessä mallinnettiin laajennettujen velvoiterajojen vaikutusta sekä jätteenkeräyksestä että käsittelystä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin, huomioiden myös muutokset sekajätteessä. Logistiikan mallinnusta ja päästöjen laskentaa varten laadittiin Excel-pohjainen laskentamalli.