Jätehuoltojärjestelmien elinkaariarviointi

Elinkaariarvioinnissa mallinnetaan jätteenkäsittelyjärjestelmä halutulla tarkkuudella ja laajuudella eri jätejakeiden – yhden tai useamman – keräyksestä ja kuljetuksesta loppusijoitukseen, energiahyötykäyttöön tai materiaalihyötykäyttöön saakka. Elinkaariarvioinnilla tuotetaan tietoa tarkasteltavan kokonaisuuden ympäristövaikutuksista koko käsittelyketjussa tai käsittelyketjun osassa. Mallinnus voidaan kohdentaa koskemaan esimerkiksi hiilijalanjälkeä, ympäristövaikutusten arviointia, elinkaarikustannusten laskentaa, ravinnekierron edistämistä tai erilliskeräyksen velvoiterajan optimointia.

Elinkaariarvioinnilla selvitetään nykytilan aiheuttamat ympäristövaikutukset, tai kartoitetaan järjestelmän optimointi- ja kehittämismahdollisuuksia halutusta näkökulmasta. Elinkaariarvioinnilla voidaan myös vertailla tulevaisuuden mahdollisia investointien toteuttamisvaihtoehtoja jo etukäteen. LCA Consulting käyttää elinkaariarviointeihin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmistoa, josta meillä on yli 15 vuoden kokemus. Noudatamme elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044 sekä tarvittavia muita standardeja ja ohjeita.

Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin. Lue lisää alla olevista linkeistä:

 
 
 
 

Hiilijalanjälki

 
 
 
 

 
 
 
 

Ravinnekierron edistäminen

 
 
 
 

 
 
 
 

Elinkaarikustannuslaskenta

 
 
 
 

 
 
 
 

Jätteen erilliskeräys

 
 
 
 


Asiakasreferenssejämme:

 
 
Olemme toteuttaneet lukuisia elinkaariselvityksiä eri jätehuoltoyhtiöille. Lue Lounais-Suomen Jätehuollolle toteutetusta erilliskeräyksen laskennasta Uusiouutisista 06/2016:
 
Elinkaariselvitys erilliskeräyksestä
 
Lue myös Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä Uusiouutisista 08/2015:
 
Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys