Materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalu

Palvelulla asiakas saa vaivattomasti arvokasta tietoa jätteenkäsittelylaitoksen toimintojen hallintaan ja seuraamiseen.

Materiaalivirtojen hallinta ja raportointi toteutetaan erityisellä materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalulla. Työkalulla tuotetaan raportti, joka sisältää kootusti halutulta ajanjaksolta tiedot alueen materiaali-, energia- ja vesitaseista sekä materiaalien hyötykäyttöasteista.

Lisäksi voidaan tuottaa tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista, ravinnekierrosta ja taloudellisista vaikutuksista.

Materiaalivirtojen hallinnan ja raportoinnin työkalulla tuotetaan asiakkaalle raportti, josta saadaan tarvittavia tunnuslukuja, kuten hyötykäyttöasteita ja vesi- ja energiakulutuksia.

Raportteja voidaan tuottaa tarpeen mukaan koko aluetta koskevina yleisraportteina, toimintokohtaisina raportteina sekä materiaalivirtakohtaisina raportteina.

Työkalussa tarkastelun alaisuuteen voidaan sisällyttää eri jätejakeita ja vesi- ja energiavirtoja sekä eri alue- ja prosessitasoja.