Ravinnekierron edistäminen

Ravinnekierron edistämisen palveluilla löydetään tekniikat, laitokset ja hyödyntämiskohteet, joiden hyödyntäminen maksimoi jätejakeiden ravinnekierron ja materiaalikierron. Ravinnekierron edistämisen mallinnuksella tuotetaan tietoa prosessien valintoihin, hallintaan ja kehittämiseen.

Ravinteiden edistämisen palveluissa tarkastellaan typen ja fosforin kiertoa olemassa olevassa järjestelmässä tai suunnitteilla olevissa teknologiavaihtoehdoissa.

Tarkasteluun on mahdollista sisällyttää myös lopputuotteen hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus.

alvelun avulla jätehuoltoyhtiöt pystyvät muodostamaan kokonaiskuvan alueen ravinnekierrosta ja jätejakeiden ravinteiden hyötykäyttö- ja kierrätysasteesta. Tuloksia voidaan hyödyntää kiertotalouden mukaisten tavoitteiden noudattamiseen biohajoavien jätteiden käsittelyssä ja kehitystoiminnassa liittyen ravinnekierron edistämiseen nykyisessä tai suunnitteilla olevassa laitoksessa.

Palvelumme jätehuollon kohteiden melumallinnuksissa:

Nykytilassa aiheutuvan melun mallinnus esim. lajittelulaitoksille, biokaasulaitoksille tai jätteenkäsittelykeskuksille

Suunnitteilla olevien laitosten melumallinnus (YVA- tai ympäristölupaprosessin osana)