Jätteen erilliskeräys

Jätteen erilliskeräys tuottaa tietoa kustannuksista, ympäristövaikutuksista ja kierrätettävien jätelajien saannoista.

Erilliskeräyksen suunnittelu ja velvoiterajojen määrittely helpottuvat ja samalla muodostuu kokonaiskuva jätehuoltoyhtiön alueella tapahtuvasta erilliskeräyksestä ja tuotetaan tietoa hallinnollisen päätöksenteon tueksi.

Erilliskeräyksen mallinnuksessa tarkastellaan nykytila ja vaihtoehtoiset velvoiterajat. Erilliskeräyksen velvoiterajatarkastelun laskenta voidaan toteuttaa yhdelle tai useammalle jätejakeelle kuntakohtaisesti.

Erilliskeräyksen tarkasteluun voidaan sisällyttää jätejakeiden kierrätysprosessi ja hyödyntämisvaihe sekä jätejakeiden keräyslogistiikka. Lisäksi voidaan tarkastella eri velvoiterajojen vaikutuksia eri ympäristövaikutusten näkökulmista. Käytämme erilliskeräyksen mallinnukseen kehittämäämme JEKO-työkalua (jätteen erilliskeräyksen optimoinnin työkalu).