Hiilijalanjälkilaskenta jätehuollolle

Hiilijalanjälkilaskennalla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää jätteenkäsittelyprosessien kokonaistehokkuuden parantamisessa ja optimoinnissa.

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville omista toiminnoista syntyvät sekä eri jätteenkäsittelyvaihtoehtojen aiheuttamat ilmastonmuutosvaikutukset.

Tulosten avulla jätehuoltoyhtiöt voivat kehittää omaa toimintaansa ja yhtenäistää käytäntöjään toiminta-alueellansa. Hiilijalanjäljen laskennan myötä voidaan myös opastaa kuluttajia kestävämpään toimintaan.

Viestinnällisen käytön lisäksi hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös asiakkaan oman toiminnan optimointiin. Tehokkaimmat säästötoimenpiteet materiaali- ja energiakustannuksissa saadaan selvitettyä, kun kustannustarkastelu liitetään mukaan hiilijalanjäljen laskentaan.

Hiilijalanjälkilaskennalla selvitetään jätehuoltojärjestelmän, yksittäisen jätejakeen tai jätteenkäsittelyprosessin ilmastonmuutosvaikutus. Hiilijalanjälki lasketaan luotettavasti käyttäen GaBi-elinkaarimallinnusohjelmaa.

Hiilijalanjäljen laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä hiilijalanjäljen laskennan standardia ISO/TS 14076, Greenhouse Gas -protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta.

Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös liittää muita palveluita, kuten elinkaarikustannuslaskentaa.