Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskennalla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää jätteenkäsittelyprosessien kokonaistehokkuuden parantamisessa ja optimoinnissa.

Hiilijalanjälkiselvityksellä jätehuoltoyhtiö saa sekä konkreettisen luvun oman toimintansa hiilijalanjäljestä, että toimenpide-ehdotuksia, miten hiilineutraalisuus voidaan saavuttaa.

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville omista toiminnoista syntyvät sekä eri jätteenkäsittelyvaihtoehtojen aiheuttamat ilmastonmuutosvaikutukset.

Tulosten avulla jätehuoltoyhtiöt voivat kehittää omaa toimintaansa ja yhtenäistää käytäntöjään toiminta-alueellansa. Hiilijalanjäljen laskennan myötä voidaan myös opastaa kuluttajia kestävämpään toimintaan.

Viestinnällisen käytön lisäksi hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös asiakkaan oman toiminnan optimointiin. Tehokkaimmat säästötoimenpiteet materiaali- ja energiakustannuksissa saadaan selvitettyä, kun kustannustarkastelu liitetään mukaan hiilijalanjäljen laskentaan.

Hiilijalanjälkilaskennalla selvitetään jätehuoltojärjestelmän, yksittäisen jätejakeen tai jätteenkäsittelyprosessin ilmastonmuutosvaikutus. Hiilijalanjälki lasketaan luotettavasti käyttäen GaBi-elinkaarimallinnusohjelmaa.

Hiilijalanjäljen laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä hiilijalanjäljen laskennan standardia ISO/TS 14076, Greenhouse Gas -protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta.

Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös liittää muita palveluita, kuten elinkaarikustannuslaskentaa.