Palvelumme jätehuollolle:

 
 
 
 

Melumallinnus jätehuollolle »

 
 
 
 

 
 
Tarjoamme kattavasti ja monipuolisesti asiantuntijapalveluita jätehuoltosektorille sisäisen toiminnan kehittämiseen, viranomaisvaatimuksiin vastaamiseen ja uusien laitosinvestointien tai prosessimuutosten suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi.

 
 
 
 

Biokaasupalvelupolku »

 
 
 
 

Jätteen keräys, kaatopaikat ja jätteenkäsittelykeskukset

 

Jätteen keräyksen optimoimiseksi tuotamme tietoa eri jätelajien keräyksen laajuuden kannattavuudesta kustannus- ja eri ympäristövaikutusten näkökulmasta. Selvitämme sopivan erilliskeräyksen laajuuden erilaisille maantieteellisille alueille eri jätelajeille.

Jätteenkäsittelykeskuksille toteutamme materiaalivirtojen hallinta- ja raportointipalvelua, jossa mallinnamme käsittelyalueen kaikki jäte-, vesi- ja energiavirrat; niiden siirrot ja prosessoinnin alueella. Asiakas voi itse päivittää haluamansa väliajoin massa- ja energiatiedot ja tuottaa automaattisesti toimintokohtaisen tai koko käsittelyaluetta koskevan yhteenvetoraportin.

Kaatopaikkojen toiminnan optimoimiseksi tuotamme asiakaskohtaisia selvityksiä kaasun keräyksen ja hyödyntämisen tehostamistoimista sekä hajuhaittojen hallinnasta. Laadimme toimenpide- tai seurantaohjelman kaatopaikkatoiminnan kehittämiseksi. Teemme myös viranomaisvaatimusten mukaisia selvitysraportteja kaatopaikkojen toiminnan kehittämisestä.

Jätteenkäsittelylaitokset

 
 

Teemme viranomaisvaatimusten mukaisia leviämismallinnuksia sekä melumallinnuksia jätteenkäsittelylaitoksille, esim. biokaasulaitoksille. Leviämis- ja melumallinnuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi YVA- tai ympäristölupaprosessin osana.

Laitosinvestointi tai prosessimuutosta suunnittelevalle asiakkaalle voimme tuottaa teknologiavertailun kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan tekniikan löytämiseksi halutussa jätteenkäsittelykohteessa. Teknologiavertailuissa tarkasteltavia näkökulmia voivat olla esim. hiilijalanjälki, kustannukset tai lopputuotteen tietty ominaisuus.

Biokaasulaitoksen investointia harkitseville asiakkaille tuotamme tietoa aina syötekartoituksesta lopputuotteen asiakaskunnan kartoituksiin asti. Tuotamme mm. biohajoavien jakeiden sekä biokaasulaitosten LCA-selvityksiä, ravinnekierron tarkasteluja, kannattavuuslaskelmia ja liiketoimintamalleja.


Elinkaariarviointiselvitykset jätehuollolle

 
Lisäksi tarjoamme jätehuoltojärjestelmien, niiden osien, jätteenkäsittelylaitosten ja yksittäisten jätelajien elinkaariarviointiselvityksiä (LCA). Elinkaariarvioinnilla tuotetaan tietoa tarkasteltavan kokonaisuuden ympäristövaikutuksista koko käsittelyketjussa tai käsittelyketjun osassa. Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin.
 
Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme kunkin palvelun omalla esittelysivulla tai ota yhteyttä!