Palvelumme jätehuollolle

Tarjoamme kattavasti ja monipuolisesti asiantuntijapalveluita yrityksille sisäisen toiminnan kehittämiseen, laitosinvestointien tai prosessimuutosten suunnitteluun. Yritykset saavat tietoa päätöksenteon tueksi, sekä viranomaisvaatimuksiin vastaamiseen.

Käytämme luotettavia ja läpinäkyviä menetelmiä palveluissamme ja palvelemme asiantuntemuksella asiakkaamme arvoksi.

Jätteen keräys

Jätteen keräyksen optimoimiseksi tuotamme tietoa eri jätelajien keräyksen laajuuden kannattavuudesta kustannus- ja eri ympäristövaikutusten näkökulmasta. Selvitämme sopivan erilliskeräyksen laajuuden erilaisille maantieteellisille alueille eri jätelajeille.

Jätteenkäsittelylaitokset

Teemme viranomaisvaatimusten mukaisia leviämismallinnuksia sekä melumallinnuksiajätteenkäsittelylaitoksille, esim. biokaasulaitoksille. Leviämis- ja melumallinnuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi YVA- tai ympäristölupaprosessin osana.

Laitosinvestointi tai prosessimuutosta suunnittelevalle asiakkaalle voimme tuottaa teknologiavertailun kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan tekniikan löytämiseksi halutussa jätteenkäsittelykohteessa. Teknologiavertailuissa tarkasteltavia näkökulmia voivat olla esim. hiilijalanjälki, kustannukset tai lopputuotteen tietty ominaisuus.

Biokaasulaitoksen investointia harkitseville asiakkaille tuotamme tietoa aina syötekartoituksesta lopputuotteen asiakaskunnan kartoituksiin asti. Tuotamme mm. biohajoavien jakeiden sekä biokaasulaitosten LCA-selvityksiä, ravinnekierron tarkasteluja, kannattavuuslaskelmia ja liiketoimintamalleja.

Elinkaariarviointiselvitykset jätehuollolle

Lisäksi tarjoamme jätehuoltojärjestelmien, niiden osien, jätteenkäsittelylaitosten ja yksittäisten jätelajien elinkaariarviointiselvityksiä (LCA). Elinkaariarvioinnilla tuotetaan tietoa tarkasteltavan kokonaisuuden ympäristövaikutuksista koko käsittelyketjussa tai käsittelyketjun osassa. Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin.

Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme kunkin palvelun omalla esittelysivulla tai ota yhteyttä!