LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätteen erilliskeräys

Jäteasemilla vastaanotettujen jätteiden hiilijalanjälki

Selvityksessä laskettiin Kymenlaakson Jätteen yhdeksällä jäteasemalla vastaanotettujen jätelajien kuljetuksen ja käsittelyn hiilijalanjäljet, huomioiden myös materiaali- ja energiahyötykäytöllä saavutettavat päästöhyvitykset. Tulokset laskettiin sekä jäteasema- että jätelajikohtaisesti ja niitä hyödynnettiin osana Kymenlaakson Jätteen vuosiraportointia.

Tarkasteltavat jätelajit olivat tekstiilijäte, huonekalut, kipsijäte, kattohuovat, tasolasi, kivijäte, kyllästetty puu, puujäte, energiajäte, hyödyntämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte, risut, haravointijäte ja metallit.