Ilmasto-ohjelmat

 
Ilmasto-ohjelmat mahdollistavat kunnalle kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutosvaikutusten ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen.
 
Ilmasto-ohjelma ohjaa kuntaa kohti kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ja energiatehokkaampia toimintoja, sekä edesauttaa tunnistamaan nykyiset ja tulevat sään ääri-ilmiöt.
 
Ilmasto-ohjelma voidaan liittää osaksi kunnan strategista suunnittelua tai muuta ohjelmaa, esimerkiksi osaksi ympäristöohjelmaa. Ilmasto-ohjelmaan voidaan sisällyttää myös eri toimijoiden, kuten yritysten, kartoitus ja sitouttaminen osaksi ilmasto-ohjelman toimijoiksi.

ilmasto-ohjelmat

Ilmasto-ohjelman ja siihen liittyvien kehityspalveluiden kautta kunta saa keinon markkinoida oman toimintansa vastuullisuutta ja elinvoimaisuutta, sekä vahvistaa imagoaan ilmaston tilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneena kuntana.
 
Ilmasto-ohjelmat ja niihin liittyvät kehityspalvelut tukevat kuntia tarvekohtaisin selvityksin, kartoituksin ja laskelmin niiden ilmastotavoitteiden ja strategioiden mukaisessa seurannassa. Työpaketti rakennetaan aina kunnan tarpeiden ja ilmastotavoitteiden mukaan. Toteutamme ilmasto-ohjelmia ja ilmasto-ohjelmien kehityspalveluita myös alueille ja maakunnille.


Palvelumme ilmasto-ohjelmiin liittyen:

ilmasto-ohjelmat

Ilmasto-ohjelmat:

 

  • Ilmasto-ohjelmien laatiminen
  • Ilmasto-ohjelmien päivitys

ilmasto-ohjelmat

Ilmasto-ohjelmien kehityspalvelut:

 

  • Kehitysohjelmien liittämien osaksi ilmasto-ohjelmaa
  • Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden seuranta
  • Ilmasto-ohjelman lisätoimenpiteiden suunnittelu