Hiilijalanjälki

 
Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tuotteen, palvelun, tuotannon ja toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset.
 
Hiilijalanjälki tuottaa tietoa, jonka avulla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa, kuten suunnitella toimintojaan ja yhtenäistää käytäntöjään. Hiilineutraalin toiminnan tavoittelu tuovat yritykselle kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Hiilijalanjäljestä viestimällä voidaan parantaa sekä yrityksen että tarkasteltavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän imagoa.
 
Laskemme hiilijalanjäljen luotettavasti käyttämällä elinkaarimallinnusohjelma GaBia. Laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä standardia ISO/TS 14067, Greenhouse Gas protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta. Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös sisällyttää elinkaarikustannuslaskenta.

Hiilijalanjälki


Hiilijalanjälki

Hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös oman tuotannon tai toiminnan optimointiin. Hiilijalanjälkiselvityksellä yritys saa sekä konkreettisen luvun oman toimintansa hiilijalanjäljestä, että toimenpide-ehdotuksia, miten hiilineutraalisuus voidaan saavuttaa.
 
Tehokkaimmat säästötoimenpiteet materiaali- ja energiakustannuksissa saadaan selvitettyä, kun hiilijalanjälkilaskentaan liitetään mukaan kustannustarkastelu.
 
Hiilijalanjäljen laskennan myötä voidaan myös opastaa kuluttajia esimerkiksi kestävämpään toimintaan käyttövaiheessa, kun mallinnuksessa tämän elinkaaren vaiheen on huomattu olevan merkittävä ilmastovaikutuksen kannalta.


Asiakasreferenssejämme:

KUPILKA-kolmiopakkauksen hiilijalanjälki

 

LCA Consulting toteutti Plastihill Oy:lle KUPILKAn hiilijalanjälki-selvityksen. Selvityksessä toteutettiin hiilijalanjäljen laskenta yhdelle KUPILKA-kolmiopakkaukselle, sisältäen: Kupilka 21 –eräjuoma-astian ja lusikan, sekä tuotekortin, juuttinarun, tuotepakkauksen ja kuljetuspakkauksen. Lue lisää linkistä!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kupilkan hiilijalanjälki »

 

Soittimen LCA-tarkastelu

 

LCA Consulting toteutti Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:lle osana Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit -hanketta kevyen LCA -tarkastelun soittimelle. Selvityksessä laskettiin ilmastonlämpenemisvaikutus soittimen valmistukselle ”kehdosta portille” -tarkasteluna. Lue lisää linkistä!
 

 
 
 
 
 

Soittimen LCA-tarkastelu »