Hiilijalanjälki

 
Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tuotteen, palvelun, tuotannon ja toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset.
 
Hiilijalanjälki tuottaa tietoa, jonka avulla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa, kuten suunnitella toimintojaan ja yhtenäistää käytäntöjään.
 
Hiilijalanjäljestä viestimällä voidaan parantaa sekä yrityksen että tarkasteltavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän imagoa.

Hiilijalanjälki

Laskemme hiilijalanjäljen luotettavasti käyttämällä elinkaarimallinnusohjelma GaBia. Laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä standardia ISO/TS 14067, Greenhouse Gas protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta. Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös sisällyttää elinkaarikustannuslaskenta.


Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjäljen laskennan myötä voidaan myös opastaa kuluttajia esimerkiksi kestävämpään toimintaan käyttövaiheessa, kun mallinnuksessa tämän elinkaaren vaiheen on huomattu olevan merkittävä ilmastovaikutuksen kannalta.
 
Ulkoisen käytön lisäksi hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös oman tuotannon tai toiminnan optimointiin.
 
Tehokkaimmat säästötoimenpiteet materiaali- ja energiakustannuksissa saadaan selvitettyä, kun hiilijalanjälkilaskentaan liitetään mukaan kustannustarkastelu.


Hiilijalanjälkilaskennan asiakasreferenssejämme:

Soittimen LCA-tarkastelu

 
LCA Consulting toteutti Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:lle osana Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit -hanketta kevyen LCA -tarkastelun soittimelle. Selvityksessä laskettiin ilmastonlämpenemisvaikutus soittimen valmistukselle ”kehdosta portille” -tarkasteluna.
 
Lue lisää linkistä!

 
 
 

 

Soittimen LCA-tarkastelu »