Golfkenttien hiilijalanjälkilaskenta

LCA Consulting Oy on tehnyt yhteistyösopimuksen Suomen Golfkenttien yhdistyksen SGK ry:n kanssa golfkenttien hiilijalanjälkilaskennasta. Hiilijalanjäljen laskennassa arvioidaan golfkentän aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus elinkaariarviointimenetelmällä. Golfkenttien ympäristöasiat ovat Suomen Golfkenttien yhdistyksen SGK ry:n kärkihankkeena vuonna 2018.

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjäljenlaskennassa lasketaan golfkentän aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus elinkaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen. Laskennan pohjana on GHG-protokollan mukainen laskenta, jossa golfkentän kasvihuonekaasupäästöt on jaotellaan kokonaisuuksiin:

Scope 1: Oman toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
Scope 2: Ostetun energian tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt
Scope 3: Yrityksen toiminnasta epäsuorasti aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, joihin yritys ei voi suoraan vaikuttaa.

Hiilijalanjälkilaskennan tuloksena saadaan golfkentän konkreettinen hiilijalanjälkiluku nykytilassa. Tulokset luokitellaan myös GHG-protokollan mukaisiin Scope-kohtaisiin tuloksiin. Golfkentälle toimitetaan laskennan perusteita ja tuloksista hiilijalanjälkiraportti.

Toimenpideohjelmalla kohti hiilineutraalimpaa toimintaa

Hiilijalanjälkilaskennan perusteella kentälle voidaan laatia LCA Consultingin toimesta toimenpideohjelma hiilijalanjäljen vähentämiseen.
”Toimenpideohjelma on eräänlainen hiilijalanjäljen vähentämisen tiekartta, jossa sovitaan asiakkaan kanssa asetettavista päästövähennystavoitteista.
Toimenpideohjelmassa esitetään myös konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut toimenpiteille kohti golfkentän hiilineutraalimpaa (parhaimmillaan täysin hiilineutraalia) toimintaa”, kertoo toimitusjohtaja Antti Niskanen LCA Consultingilta.

Toimenpideohjelmassa esitettyjä päästövähennystoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia voidaan myös seurata ja raportoida esimerkiksi kuukausi, kvartaali tai vuosiraportti tasolla.

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia elinkaarimallinnus- ja resurssitehokkuuspalveluita teollisuudelle, jätehuollolle ja julkiselle sektorille. LCA Consultingilla on elinkaarimallintamisesta ja hiilijalanjälkilaskennasta vankka kokemus sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Lue lisää referensseistämme.

Lue lisää aiheesta:

Honour-Golf lehti 1-2018