LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Ympäristötuoteseloste EPD

EPD-dokumenttien laadinta kahdelle Molok Oy:n tuotteelle

LCA Consulting laati ympäristöselosteet (environmental product declaration, EPD) kahdelle Molokin valmistamalle jäteastialle: Molok®Domino 5 m3:lle ja Molok®Classic 5 m3:lle. EPD-työt pohjautuivat aiemmin samoille tuotteille laadituille hiilijalanjälkilaskennoille.

EPD:t laadittiin noudattaen uusinta rakennustuotteiden EPD-dokumenttien laadintaa ohjaavaa EN 15804+A2 -standardia. Lisäksi työssä noudatettiin The International EPD Systemin rakennustuotteiden tuoteryhmäsääntöjä. EPD-dokumentit ovat kolmannen osapuolen verifioimia ja ne julkaistaan ruotsalaisen The International EPD® Systemin alustalla.

Molok aikoo käyttää laadittuja EPD-dokumentteja asiakasviestinnässä kertoakseen tuotteidensa ympäristösuorituskyvystä läpinäkyvästi, kattavasti ja luotettavasti. EPD-dokumenteissa on hiilijalanjäljen lisäksi tietoa tuotteen muista ympäristövaikutuksista sekä esimerkiksi uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden ja materiaalien käytöstä. Lisäksi on kerrottu mm. jätetiedoista tarkasteltujen tuotteiden koko elinkaaren ajalta.

LCA Consulting on laskenut Molok Oy:lle aiemmin myös organisaatiotason hiilijalanjäljen. EPD-dokumentit ja hiilijalanjälkiselvitykset ovat osa yhtiön hiilijalanjäljen merkittävän pienentämisen strategiaa.