Elinkaarikustannuslaskenta

 
Elinkaarikustannuslaskennan (engl. Life Cycle Cost, LCC) avulla selvitetään, mitä vaihtoehtoista olemassa olevaa tai mahdollisesti suunnitteilla olevaa valmistusmenetelmää tai -laitosta olisi edullisinta hyödyntää tuotannossa.
 
Elinkaarikustannuslaskennalla voidaan myös selvittää missä valmistuksen nykyisissä yksikköprosesseissa syntyy turhia energia- tai materiaalikustannuksia.
 
Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan toteuttaa tuotteelle, yksittäisille prosesseille, tuotantolinjoille ja valmistaville yksiköille, kuten tehtaille.
 

Elinkaarikustannuslaskenta

Elinkaarikustannuslaskenta voi olla myös osana laajempaa vertailevaa kustannuslaskentaa eri vaihtoehtojen välillä ja siihen voidaan liittää hiilijalanjälkilaskentaa tai muiden ympäristövaikutusten arviointia.


Elinkaarikustannuslaskennan asiakasreferenssejämme:

 
Lue Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä kustannustarkasteluineen Uusiouutisista 08/2015:
 
Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys
 
Elinkaariarviointiselvityksessä tehtiin ilmasto- ja ravinnekiertovaikutuksten tarkastelun lisäksi kustannustarkastelu useille vaihtoehtoisille skenaarioille biokaasun hyödyntämiseen liittyen. Lue lisää linkistä!

 

Elinkaarikustannus»