Elinkaarikustannuslaskenta jätehuollolle

 
Elinkaarikustannuslaskennan avulla jätehuoltoyhtiöt saavat selville, mitä vaihtoehtoista olemassa olevaa tai mahdollisesti suunnitteilla olevaa käsittelymenetelmää tai -laitosta olisi edullisinta hyödyntää millekin jätejakeelle.
 
Elinkaarikustannuslaskennalla voidaan myös selvittää missä nykyisen jätehuoltojärjestelmän yksikköprosessissa syntyy turhia energia- tai materiaalikustannuksia.
 
Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan tehdä jätehuoltojärjestelmälle, yksittäisille prosesseille, jätteenkäsittelyalueelle tai yksittäiselle jakeelle.

Elinkaarikustannuslaskenta

Elinkaarikustannuslaskenta voi olla myös osana laajempaa vertailevaa kustannuslaskentaa eri vaihtoehtojen välillä ja siihen voidaan liittää hiilijalanjälkilaskentaa tai muiden ympäristövaikutusten arviointia.


Elinkaarikustannuslaskennan asiakasreferenssejämme:

Lue Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä Uusiouutisista 08/2015:

Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys

Elinkaariarviointiselvityksessä tarkasteltiin tulevan mädätyslaitoksen ja siitä saatavan biokaasun ja mädätteen vaihtoehtoisten hyödyntämisskenaarioiden ilmasto- ja ravinnekiertovaikutukset. Lisäksi selvityksessä tehtiin kustannustarkastelu useille vaihtoehtoisille skenaarioille biokaasun hyödyntämiseen liittyen. Lue lisää linkistä!

 

Elinkaarikustannustarkastelu»