Elinkaariarviointimetodin käytettävyyden arviointi Motivalle

Selvitystyössä tuotettiin tietoa suomalaisille toimijoille elinkaariarviointiin pohjautuvasta Tuotteen ympäristöjalanjälki (PEF) –menetelmästä. PEF-menetelmän käyttö on Euroopan Komission suositus. Selvityksessä tuotiin esille elinkaariarviointimetodin käytettävyyden haasteita mutta myös etuja, jotka menetelmän laajemmalla käyttöönotolla voidaan saavuttaa. Selvityksessä arvioitiin, miten PEF:ssä tehdyt menetelmäpäätökset voivat vaikuttaa menetelmän käytettävyyteen sekä tuottajan että asiakkaan näkökulmasta.