Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi eli LCA-menetelmä (engl. Life Cycle Assessment), on standardoitu systemaattinen menetelmä tuotteen/palvelun, tuotannon tai järjestelmän ympäristövaikutusten selvittämiseen ja laskemiseen. Elinkaariarvioinnilla voidaan vertailla tulevaisuuden toteuttamisvaihtoehtojen etukäteen ja voidaan kartoittaa tuotantoprosessin tai järjestelmän optimointimahdollisuuksia halutusta näkökulmasta.

Elinkaariarviointi tuottaa kokonaiskuvan tarkasteltavan tuotteen, tuotantoprosessin, tai järjestelmän eri elinkaaren vaiheista ja prosessissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista - yhdestä tai useammasta. Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin.

Elinkaariarvioinnilla tuotetaan tuloksia, joita voidaan hyödyntää sisäisesti yrityksen toiminnan, kuten tuotantoprosessin kehittämiseksi. Elinkaariarviointi lisää ymmärrystä yrityksen omasta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Samalla löydetään parannuskohteita, joissa resurssitehokkuutta lisäämällä tai uusilla ympäristötehokkaammilla investoinneilla voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä että vähentää ympäristökuormitusta. Elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös ulkoisessa viestinnässä esimerkiksi ympäristöselostein tai -merkein, jolloin yrityksen imago asiakkaiden silmissä vastuullisena toimijana parantuu.

LCA Consulting käyttää elinkaariarviointeihin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmistoa, josta meillä on jo 15 vuoden kokemus. Noudatamme elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044 sekä tarvittavia muita standardeja ja ohjeita. Näin saadaan luotettavia tuloksia elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Lue lisää alla olevista linkeistä.

 
 
 
 

Hiilijalanjälki »

   
 
 
 
 

 
 
 
 

Vesijalanjälki »

    
 
 
 
 

 
 
 
 

Elinkaarikustannuslaskenta »

   
 
 
 
 

 
 
 
 

Kriittinen  
 arviointi »