Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi eli LCA-menetelmä (engl. Life Cycle Assessment), tuottaa kokonaiskuvan tarkasteltavan tuotteen, tuotantoprosessin, tai järjestelmän eri elinkaaren vaiheista ja prosessissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista - yhdestä tai useammasta. Elinkaariarviointi mahdollistaa tulevaisuuden toteuttamisvaihtoehtojen vertailun etukäteen ja elinkaariarvioinnilla voidaan kartoittaa tuotantoprosessin tai järjestelmän optimointimahdollisuuksia halutusta näkökulmasta.

Elinkaariarviointi tuottaa tuloksia, joita voidaan hyödyntää sisäisesti yrityksen toiminnan kuten tuotantoprosessin kehittämiseksi. Elinkaariarviointi lisää ymmärrystä yrityksen omasta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Samalla löydetään parannuskohteita, joissa resurssitehokkuutta lisäämällä tai uusilla ympäristötehokkaammilla investoinneilla voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä että vähentää ympäristökuormitusta. Elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös ulkoisessa viestinnässä esimerkiksi ympäristöselostein tai -merkein, jolloin yrityksen imago asiakkaiden silmissä vastuullisena toimijana parantuu.

LCA Consulting käyttää elinkaariarviointeihin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmistoa, josta meillä on jo 15 vuoden kokemus. Noudatamme elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044 sekä tarvittavia muita standardeja ja ohjeita. Näin saadaan luotettavia tuloksia elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin. Lue lisää alla olevista linkeistä:

 
 
 
 

Hiilijalanjälki

   
 
 
 
 

 
 
 
 

Vesijalanjälki

    
 
 
 
 

 
 
 
 

Muiden ympäristövaikutusten arviointi

 
 
 
 
  

 
 
 
 

Elinkaarikustannuslaskenta

   
 
 
 
 

 
 
 
 

Kriittinen arviointi