LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Elinkaariarviointi Pohjois-Suomen alueella

LCA Consulting toteutti Oulun Energialle, Kiertokaarelle, Perämeren Jätehuollolle, Napapiirin Residuumille ja Lapecolle ”Yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn elinkaariarviointi Pohjois-Suomen alueella” -selvityksen. Selvityksessä tutkittiin mekaanisen lajittelulaitoksen vaikutuksia Pohjois-Suomen jätehuollon ilmastoa kuormittaviin päästöihin ja kierrätysasteisiin.

Pohjois-Suomessa syntyvät sekajätteet kannattaisi lajitella mekaanisella lajittelulaitoksella ennen polttoa Laanilan Ekovoimalaitoksella. Mekaanisella lajittejulla saataisiin kierrätykseen lisää metallia, lasia, kartonkia ja muovia. Samalla ilmastolle haitalliset kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät kaikkiaan 6 300 tonnia vuodessa nykytilanteeseen verrattuna.

Lue lisää yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn elinkaariarviosta Pohjois-Suomessa tästä.

Vaatimukset tehokkaammalle jätteen kierrätykselle nousevat

EU:n jätedirektiivin ja Suomen jäteasetuksen kierrätystavoitteet edellyttävät entistä tehokkaampaa jätteiden kierrätystä. Selvityksessä tarkasteltiin myös vaihtoehtoa, jossa hyötyjätteet muovi, metalli, lasi ja kartonki kerättäisiin yhdessä ja ne lajiteltaisiin lajittelulaitoksella. Vaihtoehto osoittautui varteenotettavaksi harvaan asutussa Pohjois-Suomessa.

”Kun kierrätystavoitteet jatkuvasti nousevat, eivät nykyiset toimintamallit enää riitä. Lajittelulaitos voisi olla hyvä vaihtoehto. Se edellyttäisi kaikkien tahojen hyvää yhteistyötä ja yhteistä tahtotilaa”, Antti Niskanen LCA Consultingista kommentoi. Tulokset laskettiin JEKO- työkalulla, joka on kehitetty eri jätelajien alueellisen keräyksen ja käsittelyn mallintamiseen.

Antti Niskanen kävi esittelemässä elinkaariarviointiselvityksen tuloksia Pidä Lappi Siistinä ympäristöseminaarissa.