LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Hiilijalanjäljen laskenta koulutus ja elinkaariarviointi koulutus

Elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkilaskennan koulutukset faktapohjaisen päätöksenteon ja sidosryhmäkeskustelun tueksi – case Tecwill Oy

LCA Consulting järjesti Tecwill Oy:lle elinkaariarvioinnin koulutukset myynti- ja suunnittelutiimeille räätälöityinä. Koulutus toteutettiin aikaisemmin tehdyn hiilijalanjälkiselvityksen pohjalta.

Koulutusten myötä Tecwill Oy sai tietoa hiilijalanjälkitulosten hyödyntämisestä työssä, elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkilaskennan perusperiaatteista sekä sudenkuoppien tunnistamisesta. Lisäksi koulutus antoi hyvät valmiudet keskustella elinkaariarvioinnista ja hiilijalanjäljestä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin tukena.

Koulutustilaisuudet pidettiin erikseen myynnille ja tuotesuunnittelulle. Myyntitiimin koulutuksessa keskityttiin tulosten hyödyntämismahdollisuuksiin eri kanavissa sekä elinkaariarvioinnista viestimiseen ja sen lukutaitoon. Suunnittelutiimille olennaista tietoa koulutuksessa olivat elinkaariajattelu tuotesuunnittelun vaiheessa sekä materiaalien hiilijalanjäljet. Koulutuksissa käytettiin aiemmin Tecwill Oy:lle toteutettua hiilijalanjälkiselvitystä havainnollistavana esimerkkinä. Lisäksi koulutus sisälsi aktivoivia tehtäviä ja keskustelua.

”Koulutus onnistui herättämään hyviä keskusteluja sisäisesti ja saimme hyvän tietopaketin laskennasta. Nyt ymmärrämme viestintää ja elinkaariarviointiin liittyviä näkökohtia. Ymmärrämme myös, mistä hiilijalanjäljet muodostuvat ja mitä tekijöitä on taustalla.”

-Tecwill Oy

LCA Consultingin asiantuntijat ovat toteuttaneet koulutuspäiviä yleisellä tasolla elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjälkilaskennan pääpiirteistä sekä kouluttaneet yrityksiä myös eri elinkaariarvioinnin spesifimpiin aihealueisiin liittyen. Esimerkkeinä tästä GaBi-mallinnusta sekä EoL-mallinnusta ja -menetelmiä käsittelevät koulutukset. Jaamme asiantuntijuuttamme myös elinkaariarviointiin valveutuneille tahoille, keskittyen yhdessä sovittuun aihealueeseen ja syventäen ymmärrystä sen tiimoilta. Lue koulutuksistamme lisää täältä!