Elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointi

 
Ympäristövaikutusten arvioinnilla selvitetään jätteenkäsittelyprosessien aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten happamoitumista, rehevöitymistä, ekotoksisuutta, ilmaston lämpenemispotentiaalia, alailmakehän otsonin muodostumista, resurssien käyttöä tai muita vaikutusnäkökulmia.
 
Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa uusien jätteenkäsittelyprosessien suunnittelussa tai päästöjen vähentämisen- ja resurssien käytön kehittämisessä nykyisessä järjestelmässä.
 
Arviointi voidaan tehdä valituille jätteenkäsittelyn osa-alueille tai jätekeskuskokonaisuudelle riippuen tarkastelun käyttötarkoituksesta.

elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointi

Palvelulla tuotetaan tietoa jätteenkäsittelyprosessin ympäristövaikutuksista tiivistetysti käyttökelpoisessa muodossa päätöksen teon tueksi, prosessien kehittämiseen tai viestintää varten. Arvioinnissa voidaan keskittyä yksittäisiin ympäristövaikutusluokkiin tai tarkastella laajemmin useamman ympäristötekijän vaikutuksia. Selvitys voidaan tehdä jollekin yksittäiselle valitulle jätteenkäsittelyn osa-alueelle tai kokonaisuudelle, riippuen tarkastelun käyttötarkoituksesta.


Asiakasreferenssejämme:

Lue Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä Uusiouutisista 08/2015:

Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys

Elinkaariarviointiselvityksessä tarkasteltiin tulevan mädätyslaitoksen ja siitä saatavan biokaasun ja mädätteen vaihtoehtoisten hyödyntämisskenaarioiden ilmasto- ja ravinnekiertovaikutukset. Tehty elinkaariarviointiselvitys ratkaisi biokaasulaitoksen sijainnin sekä osoitti parhaat biokaasun ja mädätteen hyötykäyttövaihtoehdot. Lue lisää linkistä!

 
 

Ympäristövaikutusten arviointi»