Jätelainsäädännön uudistuksen vaikutusten arviointi -selvitykset valmistuneet

LCA Consulting Oy on viime vuoden ja kevään 2020 aikana tehnyt jätelainsäädännön uudistustyötä varten asumisessa syntyvien jätteiden erilliskeräysvaihtoehtojen vaikutusten arviointi -selvityksiä. Työn tilasi Ympäristöministeriö. Asumisessa syntyvien jätteiden erilliskeräysvaihtoehtojen vaikutusten arviointi -selvityksessä tuotettiin tietoa kotitalousjätteitä koskevien valtakunnallisten erilliskeräysvelvoitteiden aiheuttamista vaikutuksista. Selvityksessä arvioitiin kotitalouksien kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajentamisen kustannus-, työllistämis- ja ympäristövaikutuksia valtakunnallisesti sekä vaikutuksia yhdyskuntajätteen kierrätysasteeseen. Selvityksessä tarkastelluilla […]

Meille töihin

Olemme resurssitehokkuuden edistämiseen ja elinkaariarviointiin erikoistunut asiantuntijayritys. Tavoitteenamme on muuttaa maailmaa kestävämmälle pohjalle toteuttamalla ympäristösuorituskykyä- ja resurssitehokkuutta lisääviä projekteja julkiselle sektorille, yrityksille ja jätehuoltoon. Olemme yritys, joka työllistää aloittelevia ja kokeneempia ympäristö-, energia ja elinkaarimallintamisen asiantuntijoita. Meillä työskenteleväiä asiantuntijoita yhdistää intohimoinen palo löytää ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Etsimme osaksi LCA-joukkoamme jatkuvasti lisää uusia asiantuntijoita. Otamme mielellämme […]

Hyvää joulua!

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Toivotamme rauhallista joulua ja menestyksellistä vuotta 2020! Joululukemisena suosittelemme Antti Niskasen blogia kotitalouksen ympäristöteoista, sekä Antti Niskasen kolumnia koskien biojätteen kierrätystä ja jätetietoa. Lajittelu ja kierrätys ovat kotitalouksien ympäristöteko Biojätteen kierrätys ja jätetieto kuntoon

Selvitys kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksestä

LCA Consulting toteutti Ympäristöministeriölle ”Kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksestä kunnille aiheutuvien kustannusten arviointi”-selvityksen. Selvityksen tavoite Selvityksessä arvioitiin kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksen nykyisiä kustannuksia sekä kustannuksia, jos kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajenisi huomattavasti nykyisestä. ”Selvityksellä tuotettiin tietoa Ympäristöministeriölle jätelainsäädännön uudistukseen. Selvityksen lähtökohtana oli EU:ssa asetetut, sekä Suomen valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetut tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätysasteen lisäämisemiselle. Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentaminen on merkittävä toimi, jolla kierrätysasteita voitaisiin […]

Asiaa energitehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta pk-yrityksille

ALUEELLISEN ENERGIA- JA ILMASTOTYÖN INFORMAATIOTILAISUUDET LAPPEENRANNASSA JA IMATRALLA   Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on käynnistänyt Etelä-Karjala maakunnassa alueellisen energia- ja ilmastotyön.   Alueellisessa energia- ja ilmastotyössä tavoitellaan Etelä-Karjalan alueen kuntien ja pk-yritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämistä ja vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä Etelä-Karjalan maakunnassa.   Alueelliseen energia- ja ilmastotyöhön liittyen Etelä-Karjalan pk-yrityksille järjestetään […]

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta

Rakennusten hiilijalanlaskenta ja laskennalla tuotetut tulokset antavat meille arvokasta tietoa tarkastellun rakennuksen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja kuinka niitä voidaan mahdollisesti vähentää. Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta osoitti, että rakennusmateriaalit aiheuttavat huomattavasti pienemmän hiilijalanjäljen kuin koulun elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta aiheutuu.   Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan toteuttamien Rakennuksen hiilitaselaskenta voidaan toteuttaa jo rakentamisen hankesuunnitteluvaiheessa tai rakentamisen jälkeen. Jotta rakennusmateriaalien valmistuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt […]

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan

Lappeenrannan kaupunki toteutti Motivan mallin mukaisen uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan toteutettiin vuoden 2018 kevään aikana Kuntakatselmus tukee mm. Lappeenrannan kaupungin HINKU-tavoitteiden sekä energiatehokkuussopimustoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Uusiutuvan energian nykykäyttö merkittävää Lappeenrannan alueella Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan osoitti uusiutuvan energian nykykäytön olevan Lappeenrannan kaupungin alueella merkittävää. Kaikesta Lappeenrannan alueella tuotetusta sähköstä ja lämmöstä reilut […]

Hiilijalanjälkilaskenta rakennuksille

  Rakentamisen ja rakennusten kasvihuonekaasupäästöihin voidaan vaikuttaa toteuttamalla hiilijalanjälkilaskenta rakennuksille. Elinkaariajattelu korostuu tulevaisuudessa vielä enemmän, sillä ympäristöministeriö on laatinut vähähiilisen rakentamisen kriteeristön. Kriteereillä pyritään pienentämään rakentamisen ja rakennusten kasvihuonekaasupäästöjä rakennusten energiatehokkuuden parantamisen rinnalla.   Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta   LCA Consulting Oy toteuttaa Kuhmoon rakennetun uuden Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskennan. Puukoulun rakennushanke on toteutettu pääosin kainuulaisin voimin. […]