Kymenlaakson Jätteen hiilijalanjälki on vihreä

Kymenlaakson Jäte tutki hiilijalanjälkensä jo neljättä kertaa peräkkäin. LCA Consultingin toteuttamassa tutkimuksessa selvisi, että Kymenlaakson Jätteen järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä. Yhtiön kautta kulkevien jätteiden käsittelystä aiheutuva hiilipäästöjen säästö vastaa 5 890 suomalaisen yhteensä aiheuttamia CO2-päästöjä vuodessa. Tutkimuksista on ollut hyötyä Kymenlaakson Jätteen toiminnan optimoinnissa. Vuosittaisella hiilijalanjäljenlaskennalla ja tulosten perusteella toteutettujen toimenpiteiden […]