Kenelle kierrätyksen päästöt kuuluvat?

Yksi jokaisessa LCA-selvityksessä esiin nouseva kysymys on järjestelmän rajauksien määrittely. Rajauksia määritellessä tehdään päätös myös elinkaaren loppupään (End of Life, EoL) laskentaan sisällyttämisen osalta. EoL-vaiheen sisällyttäminen laskentaan ei usein esim. välituotteilla, jotka jatkavat vielä seuraavan jalostusvaiheeseen ja siitä vasta käyttöön, ole tarkoituksenmukaista. Monesti taas EoL-vaihe on erityisen tärkeää sisällyttää laskentaan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Ottamalla EoL-vaihe mukaan […]

Kierrätystä kierrätyksen vuoksi?

EU:n kiertotalouspakettiin liittyen on ehdotettu kunnianhimoisia muutoksia jätedirektiiviin ja suunnitelmia yhdyskuntajätteen kierrätysasteen merkittävään nostoon. Merkittävimmät muutokset suomalaisessa jätehuollossa ovat tapahtuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana loppusijoituksessa ja energiahyötykäytössä. Materiaalihyötykäyttö on jäänyt pienempään rooliin. Suomen yhdyskuntajätehuolto perustui pitkään jätteen loppusijoitukseen kaatopaikoille. Vasta vuosi 2009 oli ensimmäinen, jonka aikana hyötykäyttöön ohjautui enemmän jätettä kuin kaatopaikoille. Tuolloin pääsimme vihdoin […]