LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Bioratkaisun LCA-, ravinnekierto- ja kustannustarkastelu Pirkanmaan Jätehuollolle

LCA Consulting laati Pirkanmaan Jätehuollolle selvityksen, jossa kartoitettiin tulevan kuivamädätyslaitoksen parasta sijoitusvaihtoehtoa kahden sijaintivaihtoehdon välillä sekä parasta käsittelytapaa laitoksessa tuotetulle biokaasulle.

Vaihtoehtoja vertailtiin ilmastonlämpenemisvaikutusten ja kustannusten näkökulmista. Lisäksi tehtiin erillinen tarkastelu ravinteiden kierron selvittämiseksi biologisessa käsittelyssä. Biokaasun hyötykäyttövaihtoehtoina tarkasteltiin liikennepolttoainekäyttöä, sähkön- ja lämmöntuotantoa CHP-laitoksella sekä paineistusta ja myyntiä maakaasuverkkoon.