Bioratkaisun ilmasto- ja ravinnekiertovaikutusten elinkaarimallinnus sekä taloudellinen tarkastelu

Selvityksessä tarkasteltiin tulevan mädätyslaitoksen ja siitä saatavan biokaasun ja mädätteen vaihtoehtoisten hyödyntämisskenaarioiden ilmasto- ja ravinnekiertovaikutukset. Suomalaisille jätelaitoksille ei ole aiemmin tehty vastaavanlaista ravinnekiertotarkastelua. Lisäksi selvityksessä tehtiin kustannustarkastelu useille vaihtoehtoisille skenaarioille biokaasun hyödyntämiseen liittyen.

Lehtiartikkeli, jossa kerrotaan tarkemmin selvityksestä, on luettavissa täällä.