LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

elinkaariarviointi

Elinkaaritarkastelu biokaasulaitokselle

Pirkanmaan Jätehuollolle toteutettiin biokaasulaitoksen elinkaaritarkastelu, joka ratkaisi biokaasulaitoksen parhaan sijainnin, sekä lopputuotteiden parhaimmat
hyötykäyttövaihtoehdot ympäristön ja ravinnekierron kannalta.

Selvityksessä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti uusien käsittelyteknologioiden investointivaihtoehtojen ympäristönvaikutus- ja ravinnekiertovaikutukset.

Tarkastelulla tuotettin tietoa päätöksenteon tueksi soveltuvimman investointivaihtoehdon löytämiseksi.