LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Elinkaaritarkastelu biokaasulaitokselle

Pirkanmaan Jätehuollolle toteutettiin biokaasulaitoksen elinkaaritarkastelu, joka ratkaisi biokaasulaitoksen parhaan sijainnin, sekä lopputuotteiden parhaimmat
hyötykäyttövaihtoehdot ympäristön ja ravinnekierron kannalta.

Selvityksessä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti uusien käsittelyteknologioiden investointivaihtoehtojen ympäristönvaikutus- ja ravinnekiertovaikutukset.

Tarkastelulla tuotettin tietoa päätöksenteon tueksi soveltuvimman investointivaihtoehdon löytämiseksi.