LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

elinkaariarviointi

Elinkaarikustannustarkastelu biokaasulaitokselle

Toteutimme Pirkanmaan Jätehuollolle biokaasulaitoksen elinkaaritarkastelun yhteydessä myös elinkaarikustannustarkastelun. Elinkaarikustannustarkastelu toteutettiin useille vaihtoehtoisille skenaarioille biokaasun hyödyntämiseen liittyen.

Tehty elinkaarikustannustarkastelu osoitti parhaan biokaasun sekä mädätteen hyötykäyttövaihtoehdot.

Tarkastelulla tuotettin tietoa päätöksenteon tueksi soveltuvimman investointivaihtoehdon löytämiseksi.