Teknologiavertailut

 
Teknologiavertailut ovat ajankohtaisia tuotantoprosessin eri elinkaarenvaiheissa, kuten laitosinvestointia suunnitellessa, tuotantoprossien päivittämisessä ja menetelmien kehittämisessä. Teknologiavertailut mahdollistavat teknologisten ratkaisuvaihtoehtojen vertailun määriteltyjen kriteerien perusteella.
 
Teknologiavertailujen lähestymisnäkökulmana käytetään lähtökohtaisesti asiakkaan teknologialle asettamia tavoitteita ja kriteereitä.
Vaihtoehtoisesti lähestymiskulmana voidaan käyttää myös tarkasteltavalle teknologialle tunnusomaisia, yleisemmän tason kriteereitä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratkaisuvaihtoehtojen vertailussa käytettäviä kriteereitä voivat olla asiakkaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan esimerkiksi energiankulutus, teknologian käytöstä aiheutuvan ympäristövaikutus, investointikustannus tai lopputuotteen tietty ominaisuus


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liiketoimintasuunnitelma kokonaiskannattavuuden selvittämiseksi

 
Teknologiavertailuiden rinnalla tai täysin erillisesti voidaan tarkastella suunnitteilla olevan tuotantolaitoksen tai laitoksen modernisoinnin tai päivittämisen yhteydessä investoinnin kokonaiskannattavuutta.
 
Teknologiavertailuiden yhteydessä kartoitetaan yleensä eri teknologiavaihtoehtojen investointikustannukset, kun taas kokonaiskannattavuuden tarkastelussa huomioidaan kaikki laitosinvestointiin ja laitoksen käyttöön liittyvät kustannukset ja tulot.

Kokonaiskannattavuustarkastelulla asiakas saa tietoa esimerkiksi eri teknologiavaihtoehtojen kokonaiskustannuksista ja tuotteista saatavista tuloista. Kokonaiskannattavuustarkastelun avulla voidaan määritellä esimerkiksi biokaasulaitoksen tapauksessa perittävien porttimaksujen suuruuksia tai lopputuotteiden myyntihintoja.


Teknologiavertailun asiakasreferenssejämme:

Biohajoavien jätteiden käsittelyvaihtoehtojen teknologiavertailu

 
Etelä-Karjalan Jätehuollolle (EKJH) tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyteknologioita.
 
Lue lisää linkistä!

 

Teknologiavertailu »