Kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalvelut

Kaatopaikkakaasujen hallinta, kaasunkeräys ja käsittelyn optimointi

Kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalveluilla tuotetaan tietoa kaatopaikoille hajuhaittojen hallintaan sekä kaasunkeräyksen ja käsittelyn kehittämiseen. Kaatopaikoille löydetään kaatopaikkakaasun keräys- ja käsittelyjärjestelmään parannustoimenpiteitä, joilla voidaan muun muassa lisätä kaasun keräystehokkuutta tai vähentää hajuhaittoja passiivisilla tai aktiivisilla menetelmillä.
 
kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalvelut
 
Kehittämispalveluilla löydetään konkreettiset ja luotettavat kehitystoimenpiteet kaatopaikkakaasujen käsittelyyn. Kehittämistoimenpiden tuloksena tuotetaa kokonaisvaltainen suunnitelma kaasun keräämisen ja käsittelyn hallintaan, nyt ja tulevaisuudessa. Laadimme tulosten raportoinnin myös siten, että tuloksia voidaan hyödyntää sellaisenaan viranomaisten selvityspyynnöissä.


Palvelumme kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalveluissa:

kaatopaikkakaasujen käsittelyn kehittämispalvelut

  • Nykyisten kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmän toimivuuden selvittäminen
  • Selvitys muodostuvan kaatopaikkakaasun määrästä
  • Selvitys muodostuvan kaatopaikkakaasun määrästä
  • Toimenpideohjelmat kaatopaikkakaasujen käsittelyn tehostamiseksi
  • Seurantaohjelmat toimivaan kaatopaikkakaasun käsittelyyn
  • Kaatopaikkakaasun leviämismallinnus

Kaatopaikkakaasun hyötykäyttömahdollisuuksien ja käsittelytapojen teknistaloudellinen selvitys

CASE (2)

Selvityksessä kartoitettiin kaasun muodostumisen nykytila Lakeuden Etapin tavanomaisen jätteen kaatopaikalla sekä toteutettiin teknistaloudellinen tarkastelu kaasun keräyksen tehostamisesta ja kaasun hyötykäyttömahdollisuuksista alueella. Selvityksen tuloksilla vastattiin ensisijaisesti viranomaisen vaatimaan selvityspyyntöön kaasun keräyksen tehostamisesta ja mahdollisesta energiahyötykäytöstä, mutta myös Lakeuden Etapin oman toiminnan kehittämiseen. Teknistaloudellinen vertailu ja toimenpide-ehdotukset annettiin kaasun keräysjärjestelmästä, soihtupoltosta ja energiahyödyntämisestä. Lisäksi selvityksessä annettiin hajuhaittojen hallintaan liittyen toimenpide-ehdotuksia.

Lue myös kaatopaikkakaasun käsittelyjärjestelmän kehittämishankkeesta Rouskikselle alla olevasta linkistä:
 
Kaatopaikkakaasun käsittelyjärjestelmän kehittämishanke