Elinkaariarvionti

Elinkaariarviointi eli LCA-menetelmä (engl. Life Cycle Assessment), tuottaa kokonaiskuvan tarkasteltavan tuotteen, tuotantoprosessin, tai järjestelmän eri elinkaaren vaiheista ja prossesissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista - yhdestä tai useammasta. Elinkaariarviointi mahdollistaa tulevaisuuden toteuttamisvaihtoehtojen vertailun etukäteen ja elinkaariarvionnilla voidaan kartoittaa tuotantoprosessin tai järjestelmän optimointimahdollisuuksia halutusta näkökulmasta.

Elinkaariarviointi tuottaa tuloksia, joita voidaan hyödyntää sisäisesti yrityksen toiminnan, kuten tuotantoprosessin,  kehittämiseksi. Elinkaariarviointi lisää ymmärrystä yrityksen omasta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Samalla löydetään parannuskohteita, joissa resurssitehokkuutta lisäämällä tai uusilla ympäristötehokkaammilla investoinneilla voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä että vähentää ympäristökuormitusta. Elinkaariarvionnin tuloksia voidaan hyödyntää myös ulkoisessa viestinnässä esimerkiksi ympäristöselostein tai -merkein, jolloin yrityksen imago asiakkaiden silmissä vastuullisena toimijana parantuu.

LCA Consulting käyttää elinkaariarviointeihin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmistoa, josta meillä on jo 15 vuoden kokemus. Noudatamme elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044 sekä tarvittavia muita standardeja ja ohjeita. Näin saadaan luotettavia tuloksia elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin. Lue lisää alla olevista linkeistä:

Hiilijalanjälki    Vesijalanjälki    Muiden ympäristövaikutusten arviointi

Elinkaarikustannuslaskenta Kriittinen arviointi

 

elinkaariarviointi


Teemme vaativia elinkaarimallinnuksia järjestelmille, tuotteille ja tuotantolaitoksille, sekä myös kevyempiä LCA-selvityksiä. Olemme esimerkiksi toteuttaneet kevyt LCA –selvityksen Enston yleisliittimelle. CASE (2)

Selvityksessä laskettiin pienen elektroniikkakomponentin, yleisliittimen, valmistuksen aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus. Tarkastelu tehtiin ”kehdosta portille” –rajauksella ja selvityksessä tunnistettiin eri osakomponenttien valmistuksen, sekä esimerkiksi komponenttien elinkaaren aikaisten kuljetusten vaikutukset koko tuotteen aiheuttamaan ilmastonlämpenemisvaikutukseen.

Lue myös soittimen kevyt LCA-tarkastelusta:

Soittimen LCA-tarkastelu